Start of the academic year : As slow as possible, as fast as needed !

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

The beginning of the new academic year marks an important milestone for videntium.be . In keeping up with our long-standing tradition, we have embarked upon an intensive "field training" programme for our team members as we step into another stimulating and demanding academic year. This comprehensive training serves a dual purpose: it entails a rigorous evaluation of our existing equipment and simultaneously facilitates the familiarization process with newly acquired tools and materials. We firmly subscribe to the ethos of #trainasyoufight.

This season, the "Land Rover Defender Experience" took center stage, an adventure that left us exhilarated and gave us the confidence totake on any challenge that may cross our path. It underscores the essence of having absolute mastery and faith in our resources.

Much like the academic arena, we anticipate encountering obstacles along our journey. However, we are resolutely equipped with the essential attributes of teamwork and adept problem-solving skills to surmount them. Our collaborative efforts in tackling a myriad of tasks during this training have fortified our camaraderie and nurtured a robust support network, poised to guide us through the forthcoming academic trials ahead. This collective effort embodies the spirit of the #team.

It is with confidence that we assert our readiness to embrace the academic year ahead.

 

#BackToSchool #NewAcademicYear #AcademicAdventure #EducationMatters #LearningJourney #FreshStart #AcademicExcellence #Teamwork #InspiredLearning #FutureLeaders #OSINT #SOCMINT


Het begin van het nieuwe academiejaar markeert een belangrijke mijlpaal voor videntium.be . In lijn met onze langdurige traditie,  zijn we begonnen met een intensief "veldtraining" programma voor onze teamleden voor we aan een nieuw  stimulerend en veeleisend academiejaar beginnen. Deze uitgebreide training heeft een dubbel doel: het omvat een grondige evaluatie van onze bestaande uitrusting en vergemakkelijkt tegelijkertijd het proces van vertrouwd raken met nieuw verworven gereedschappen en materialen. We omarmen krachtig het ethos van #trainasyoufight (train zoals je vecht).

Deze keer stond de "Land Rover Defender Experience" centraal, een avontuur dat ons opgewekt achterliet en ons het vertrouwen gaf om elke uitdaging die op ons pad komt, aan te gaan. Het benadrukt het belang van absolute beheersing en geloof in onze middelen.

Net als in de academische wereld anticiperen we op obstakels op onze reis. We zijn echter vastberaden en uitgerust met de essentiële eigenschappen van teamwork en bekwame probleemoplossende vaardigheden om ze te overwinnen. Onze gezamenlijke inspanningen om een veelheid aan taken tijdens deze training aan te pakken, hebben onze kameraadschap versterkt en een robuust ondersteunend netwerk gecreëerd, klaar om ons door de komende academische beproevingen te loodsen. Deze collectieve inzet belichaamt de geest van het #team.

Met vertrouwen verklaren we dan ook dat we klaar zijn om het komende academiejaar te omarmen!

 

#TerugNaarSchool #NieuwAcademischJaar #AcademischAvontuur #OnderwijsTelt #Leertraject #FrisseStart #AcademischeUitmuntendheid #Teamwerk #GeïnspireerdLeren #ToekomstigeLeiders #OSINT #SOCMINT